Reiser

Det hender seg at man reiser og opplever ting og steder man synes andre kunne få høre om, og jeg har i løpet av noen år skrevet noen slike beretninger, også "på oppfordring fra vanvittig mange". Kanskje noen finner noe interessant, eller noe morsomt, i noen av dem?

Roma oktober 2007

Denne reiseberetningen handler mest om maten i Roma, og har med noen adresser som kan være av interesse for dem som har tenkt seg dit.

Padova september 2007

Padova var en interessant by, men jeg hadde også en vel meget interessant reise dit.

Helsingør april 2007

Handler lite om Helsingør, som jeg knapt så, men mer om en usedvanlig langtrukken hjemreise.

Arkhangelsk, november medio 1990-tall

Har ikke klart å årstallfeste denne reisen, jeg fant reiseberetningen under en ryddesjau på en harddisk. Deler av den har vært offentliggjort i Tromsøflaket, internavisa på universitetet. En førstegangsopplevelse av et land som er nabo, men så uendelig forskjellig fra hva vi er vant til.